Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân suy thận

Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân suy thận

Quá ít bệnh nhân và người chăm sóc gia đình nhận thức được rằng có thể và cần cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ cho tất cả ...

1052 Lượt xem 0 Bình luận
Nguyên tắc chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân hiểm nghèo

Nguyên tắc chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân hiểm nghèo

Chăm sóc giảm nhẹ là sự kết hợp toàn bộ phạm vi chăm sóc – y tế như: điều dưỡng, tâm lý, xã hội, văn hóa và tinh thần. ...

1618 Lượt xem 0 Bình luận