Tag Archives: suy thận mãn tính

Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân suy thận

Quá ít bệnh nhân và người chăm sóc gia đình nhận thức được rằng có thể và cần cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ cho tất cả những người mắc bệnh hiểm nghèo bao gồm bệnh suy thận, kể từ thời điểm được chẩn đoán. Bất kể tuổi tác hoặc giai đoạn tiến […]